0

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Angelina Fashion.

Με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, οι συνεργάτες της προσπαθούν πλήρως να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά διεθνή πρότυπα. Σε οποιεσδήποτε πιθανές παρεξηγήσεις ή διαφορές μεταξύ του Angelina Fashion και των πελατών της, η Angelina Fashion αναλαμβάνει πρώτα απ’ όλα να επιδιώκει την άμεση αμοιβαία αποδεκτή λύση των διάφορων προβλημάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας κάθε πλευράς να δεχθεί τέτοια αμοιβαία αποδεκτή λύση, θα τεθούν σε ισχύ τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πλευρών.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όταν επισκέπτεστε, περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, εσείς δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως νομικό ισοδύναμο μιας γραπτής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ των πλευρών και αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Η Angelina Fashion διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, και αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μετά από τέτοια αλλαγή, θα πρέπει αυτό να θεωρείται ως συναίνεση και αποδοχή των αναθεωρημένων όρων και του περιεχομένου της σύμβασης. Μαζί με αυτούς τους γενικούς όρους ισχύουν πλήρως και όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και όλοι οι κανονισμοί για την εφαρμογή του.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα Angelina Fashion προστατεύονται με το υψηλότερο δυνατό τεχνολογικό επίπεδο ασφάλειας που υπάρχει μέχρι στιγμής. Η ομάδα της Angelina Fashion παρέχει 12ωρη τεχνική υποστήριξη, 5 ημέρες την εβδομάδα σχετικά με τον εξοπλισμό του συστήματος. Η Angelina Fashion θεωρεί δική της υποχρέωση να εφαρμόσει αμέσως κάθε νέα εξέλιξη που θα συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας.

Η Angelina Fashion σας εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αγοράς θα προστατεύονται. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία πρόφαση, εμείς δεν θα πουλήσουμε ή θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα. Έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόνο κατά τη διαδικασία της εφαρμογής και εκτέλεσης της παραγγελίας σας και όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια σε μελλοντικές σας αγορές. Από προεπιλογή, ορισμένα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην τιμολόγηση, την παράδοση και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση σε τμήματα της βάσης δεδομένων μας που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ξένων πιστωτικών καρτών και η απάτη πιστωτικών καρτών είναι σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην εμφάνιση μιας τέτοιας περίπτωσης, εμείς θα δώσουμε πλήρη υποστήριξη και θα παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες αν αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές ή άλλους επίσημους φορείς που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Angelina Fashion και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Angelina Fashion έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Angelina Fashion ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Angelina Fashion ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο στόχος της Angelina Fashion είναι να παραδώσει στους πελάτες της τα νεότερα προϊόντα και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τις βιοτεχνίες, τους προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ελέγχονται καθημερινά και ανεξάρτητα από τους ίδιους καθώς και από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν ορισμένες ανακρίβειες, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη και παρωχημένα δεδομένα. Επίσης, τα προϊόντα μπορεί να έχουν μια μικρή χρωματική απόκλιση από τις φωτογραφίες. Η Angelina Fashion διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε πληροφορία, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Η Angelina Fashion δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα τηρήσει τις απαιτήσεις που βασίζονται σε τυπογραφικά λάθη ή λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα. Η Angelina Fashion διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή, περιλαμβανομένων και των παραγγελιών που περιέχουν λανθασμένη τιμή ή λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος, όπως και παραγγελίες για τις οποίες η Angelina Fashion έχει υπόνοιες ότι είναι κατά παράβαση των υφιστάμενων νόμων,επίσης και παραγγελίες για τις οποίες η Angelina Fashion θεωρεί ότι είναι εις βάρος των μετόχων της ή των συμφερόντων τους. Η Angelina Fashion διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παράδοση του αριθμού των ειδών ή τον αριθμό των παραγγελιών από ένα άτομο που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

 

ΕΥΘΥΝΕΣ

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα της Angelina Fashion αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφορών με τις οποίες η Angelina Fashion έχει συν απτόμενες συμβάσεις. Για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση της ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποστολής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Με την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων εσείς επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει τα προϊόντα σε είδος, ποσότητα και ποιότητα που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας προς την Angelina Fashion.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα Angelina Fashion πουλάει είδη ρουχισμού και αξεσουάρ. Ελέγχουμε την ποιότητα όλων των προϊόντων πριν τα αποστείλουμε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Angelina Fashion είναι υπεύθυνο για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Πουλάει μόνο ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ρούχα και αξεσουάρ.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Angelina Fashion καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας στην πλοήγηση και την παραγγελία στην ιστοσελίδα της, καθώς και τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του περιεχομένου, της δομής ή άλλων στοιχείων της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε σχόλια, ιδέες και προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τον προγραμματισμό, ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στην Angelina Fashion και η Angelina Fashion θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, διανέμει, αναπτύξει και να πωλήσει τέτοιες ιδέες και προτάσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συγγραφέα – σε οποιαδήποτε μορφή, σχήμα και τεχνολογία γνωστή τώρα ή στο μέλλον και ο κομιστής θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για δικαιώματα σε αυτές τις ιδέες και προτάσεις τώρα και στο μέλλον.